Ouluport Handbook 2019

GST Graafinen Studio suunnitteli ja toteutti Oulun Satamalle englannin- ja venäjänkieliset Handbook 2019 -käsikirjat. A4-kokoinen 36-, ja 32-sivuinen opus annetaan satamaan saapuvien laivojen päällystön ja henkilöstön käyttöön.
Handbook pitää sisällään kaiken satamavierailun aikana tarvittavan tiedon, yhteystiedot ja suuren määrän informaatiota sataman toimintoihin, rahtaukseen, alusten ja niiden laitteiden huoltoon, sekä varastointiin liittyen. Handbook esittelee myös sataman paikallisia yhteistyökumppaneita, Oulun kaupunkia ja oululaisia palveluja aina kulkuyhteyksistä vakuutus- ja ravintolapalveluihin saakka.
Venäjänkielisen tekstiosuuden taittoi Graafisen Studion pitkäaikainen yhteistyökumppani, helsinkiläinen Datamies, ja painotyöstä vastasi oululainen Erweko Oy.

Klikkaa alla olevia kansikuvia, pääset lukemaan kieliversiot. Selattavien versioit ovat turkulaisen Damex Oy:n tuotantoa.